Účetnictví

Naše firma se specializuje zejména na tyto oblasti:

 • daňová evidence a podvojné účetnictví
 • jednorázové zpracování účetnictví
 • instalace účetního systému
 • dohled na účetnictví ve firmě
 • rekonstrukce účetnictví
 • konzultace v účetní a daňové oblasti
 • kontrola úplnosti a uspořádání daňových dokladů včetně kontroly správnosti vedení pokladny
 • sepsání žádostí vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu
 • vedení pomocných evidencí – knihy faktur, evidence majetku, stravenek
 • správa záznamní povinnosti
 • kalkulace cestovních náhrad
 • kalkulace poměrné části leasingu
 • zpracování výkazu o zajištění daně
 • zpracování výkazů finančního účetnictví (IAS nebo US-GAAP)
 • zhotovení účetní závěrky
 • zastupování klienta při kontrolách správcem daně a místních šetření

Komunikace s klienty je zajištěna pomocí všech moderních médií.

nahoru