Ostatní služby

Společnost využívá svého velkého potenciálu know-how i v dalších odborných činnostech. Mimo standardních služeb dále nabízíme:

 • registrace a založení nových společností
 • registrace daní u příslušného finančního úřadu
 • zastupování před finančními úřady
 • zpracování finančních analýz
 • zpracování výhledu ekonomických výsledků ve formě účetních výkazů například pro žádosti o poskytnutí úvěru nebo leasingu
 • poradenství v oblasti legislativy
 • výkazy státním orgánům (účetní a daňové výstupy pro orgány státní správy)
 • manažerské přehledy
 • vymezení daňových odhadů o hledem na co nejmenší daňové zatížení
 • analýza současného stavu a návrh nové organizace řízení společnosti
 • vyhodnocování finančních ukazatelů
 • pomoc při hledání a přijímání administrativních pracovníků
nahoru