Změna zaokrouhlování daně

S novelizací zákona dochází ke změně zaokrouhlování daní. Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Získanou částku je možné zaokrouhlit na celé koruny. Částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu směrem nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu směrem dolů. Cena včetně daně se pak vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

nahoru